X Choose your country
sv_SE Sweden
nb_NO Norway
en_GB UK
fi_FI Finland
de_DE Germany
es_ES Spain
fr_FR France
nl_NL Netherlands
pl_PL Poland
da_DK Denmark
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700 | Forhandlere

Det er vigtigt for ErgoSafe AB, som er virksomheden bag ClickitUp®, at beskytte dine personoplysninger. I ErgoSafes privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har vedrørende personoplysninger.

Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Når du er i kontakt med os (f.eks. i forbindelse med køb, udfyldning af formular eller besøg på hjemmesiden) indsamler vi personoplysninger om dig. De oplysninger, vi samler ind, er navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer, købs-, ordre- og brugshistorik, IP-adresse samt information, som du udleverer til vores kundeservice.

Din adresse indtaster du selv på hjemmesiden, eller du opgiver den til vores sælgere via telefon eller mail.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og med følgende lovlige grundlag:

Inden køb

Vi behandler personoplysninger for at kunne udarbejde et tilbud. På dette tidspunkt behandler vi personoplysninger for at kunne påtage os købs- og leveringsbetingelserne.

I forbindelse med køb

Vi behandler personoplysninger for at kunne håndtere bestillinger samt for at kunne udsende meddelelser om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Kundeservice

Vi behandler personoplysninger for at kunne håndtere henvendelser til kundeservice som f.eks. spørgsmål, reklamationer og garantihenvendelser. Behandlingen sker for at kunne hjælpe dig, når du henvender dig til kundeservice, hvilket er vores legitime interesse, samt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til loven i forbindelse med reklamationer og garantisager.

Forbedring og udvikling

Vi behandler personoplysninger for at kunne forbedre og udvikle vores service, vores produkter og vores tekniske system. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne opdatere, forbedre og udvikle vores service, produkter og tekniske system.

Opfyldelse af lovbestemte forpligtelser

Vi behandler personoplysninger for at kunne overholde gældende love, f.eks. love om bogføring, skat eller produktsikkerhed. Behandlingen sker, for at vi kan opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Forebyggelse af misbrug og lovovertrædelser

Vi behandler personoplysninger for at forebygge misbrug af vores tjenester og for at forebygge lovovertrædelser som f.eks. bedrageri. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at forebygge misbrug og ulovlig anvendelse af vores tjenester.

Så længe opbevarer vi personoplysningerne

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at forfølge de formål, de blev indsamlet til, eller så længe det kræves i henhold til lovgivningen eller andre forordninger. Købs- og ordrehistorik opbevares så længe, vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven.

Kundeservice-oplysninger i forbindelse med køb og reklamationer opbevares så længe, vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven.

Oplysninger til forebyggelse af misbrug og lovovertrædelser opbevares så længe, det er nødvendigt for at forebygge eller indberette lovovertrædelser (f.eks. bedrageri).

Dine rettigheder

Vi besvarer dine henvendelser angående dine rettigheder så hurtigt som muligt, og senest inden for en måned.

Adgang
Du har ret til at få oplyst, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt til at få tilsendt en kopi af dine personoplysninger.

Berigtigelse
Du kan anmode om, at urigtige eller ufuldstændige oplysninger rettes.

Sletning
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under følgende omstændigheder:

  • Hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling eller behandling
  • Hvis du har tilbagetrukket dit samtykke til behandling af personoplysningerne, og der ikke er anden legitim grund til behandlingen
  • Hvis du har modsat dig behandling af personoplysninger, som er foretaget på baggrund af vores legitime interesse, og din interesse vejer tungest
  • Hvis vi har behandlet personoplysningerne uretmæssigt
  • Hvis personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse.

Begrænsning af behandling
Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses under følgende omstændigheder:

  • Hvis du mener, at dine personoplysninger er ukorrekte, begrænses al behandling af de pågældende oplysninger i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi har behandlet personoplysningerne uretmæssigt, kan du modsætte dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til de formål, med henblik på hvilke de blev behandlet, men du har brug for dem for at kunne fastsætte eller forsvare et lovmæssigt krav eller gøre et sådant krav gældende.
  • Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, skal vi begrænse behandlingen af de pågældende personoplysninger, mens det kontrolleres, hvilken parts legitime interesse der går forud for den andens.

Ret til at modsætte sig behandling
Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger, der er baseret på vores legitime interesse. I så fald ophører behandlingen, hvis vi ikke har en legitim interesse, der tilsidesætter din interesse, eller hvis vi ikke er forpligtet til at fortsætte behandlingen på baggrund af lovmæssige krav.

Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler automatisk i henhold til en aftale med dig eller efter at have indhentet dit samtykke, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Klage
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os eller indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Cookies

Vi bruger såkaldte cookies på hjemmesiden. Den information, der indsamles og analyseres ved hjælp af cookies, bruges til at tilpasse og effektivisere vores tjenester, hjemmesidens indhold, tilbud og annoncer til den besøgende samt til at øge sikkerheden på hjemmesiden.

Hvis du ikke accepterer cookies i din browser, vil flere af funktionerne på hjemmesiden ikke fungere. Da hjemmesiden i så fald vil tro, at det er en ny besøgende ved hver sideindlæsning.

Google Analytics
ErgoSafes hjemmesider anvender Google Analytics, der leveres af Google, Inc. Google Analytics bruger cookies til at analysere, hvordan brugerne benytter hjemmesiden. Google anvender denne information til at evaluere jeres brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på hjemmesiden og brug af internettet.

 

KONTAKTOPLYSNINGER, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER AT UDØVE DINE RETTIGHEDER
info@ergosafe.se
+46 (0)10-480 47 00