X Choose your country
sv_SE Sweden
nb_NO Norway
en_GB UK
fi_FI Finland
de_DE Germany
es_ES Spain
fr_FR France
nl_NL Netherlands
pl_PL Poland
da_DK Denmark
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700 | Forhandlere

Betaling

Vi gør opmærksom på, at når du bestiller hos Clickitup.se, accepterer du alle nedenstående købsbetingelser og garantier. ClickitUp® er en produktfamilie, der hører under ErgoSafe AB, og derfor henviser vi herefter til ErgoSafe i købsbetingelserne.
Betingelserne gælder fra og med den 6. februar 2018.

Faktura
Betalingsbetingelser er 10 dage netto, efter sædvanlig kreditvurdering. ErgoSafe har retten til varerne, indtil fuld betaling er modtaget. Morarente, p.t. 1,5 % pr. måned, og lovfæstet opkrævningsgebyr tilskrives ved for sen betaling.

Forskudsbetaling
Vi tilbyder forskudsbetaling som betalingsmulighed. Tal med din sælger, hvis du har spørgsmål til dette.

Delbetaling – Rentefri kredit
ErgoSafe kan i samarbejde med Svea Ekonomi tilbyde rentefri betaling i henhold til Svea Ekonomis betingelser. Du har også mulighed for at vælge delbetaling. 

Leveringsbetingelser

Leveringstider
Standardmål sendes normalt inden for 2-3 uger. Derefter skal fragtmanden bruge op til en uge til at levere din ordre. I højsæsonen kan leveringstiden blive noget længere. Du får altid en anslået leveringsdato fra os på din ordrebekræftelse. Ændring af meddelt leveringsuge medfører altid et ombestillingsgebyr på 1.000 kr. for dig som kunde.

Fragt
Alle ordrer over 15.000 kr. inkl. moms sender vi fragtfrit (0 kr). Ordrer, der er under 15.000 kr. inkl. moms, tillægges 1.500 kr. inkl. moms for fragt. Fragtprisen gælder inden for Sveriges grænser.

Levering med lastbil
Større varer leveres med lastbil til din grundgrænse. På din ordrebekræftelse står den anslåede leveringsuge. Leveringsdagen fastsættes af vores fragtmand, og er ikke noget, ErgoSafe kan påvirke.

Vigtigt! Det er dit ansvar at opgive korrekt telefonnummer, at du kan kontaktes, og at du kan tage imod leveringen i det angivne leveringsinterval, og at lastbilen kan komme frem. Ellers tillægges et ombestillingsgebyr på 1.000 kr.

Sørg for, at vejen er fri, så varerne kan læsses af på pladsen. Er du usikker på, hvorvidt aflæsningspladsen er fremkommelig – kontakt vores logistikafdeling senest to dage efter ordreafgivelse (tlf. logistikafdelingen 0046 (0)10-480 47 00 ). Det er dit ansvar, at lastbilen har farbar vej frem til aflæsningspladsen. Det er også muligt at møde op ved en farbar aflæsningsplads for at få varerne udleveret til eget transportmiddel – uden ekstra omkostninger. Hvis der er behov for specialbil/-transport debiteres denne omkostning i sin helhed dig som kunde. Omkostningen beregnes af vores logistikafdeling og meddeles dig inden ordreafgivelse.

Forsinket levering
Pga. omstændigheder, som vi ikke råder over (produktionsbelægning hos underleverandører, transportkonflikter, ulykker, strejker osv.), samt et stort pres i højsæsonen – sker det ind imellem, at leveringer bliver forsinket. Da du får en anslået leveringsuge, anbefaler vi, at du bestiller håndværkere med nogle ugers margen for at sikre, at du har modtaget en komplet og hel levering. I henhold til loven har vi ret til at sende erstatningsvarer, hvis der mangler noget, varen er fejlbehæftet eller beskadiget, og erstatter dermed ikke omkostninger, der er opstået pga. af stilstand osv.

Levering til øer
Ved levering til en ø uden fast forbindelse leverer vi til jordplan ved afgående kajplads. Det svenske trafikverks færger regnes som fast forbindelse. Visse færgeselskaber kræver, at godset skal være sø-emballeret. Det kan vi gøre for dig til en fast pris på 995 kr. Har du spørgsmål – ring til vores transportafdeling (0046 (0)10-480 47 00 ).

Varemodtagelse

Modtageren skal kunne legitimere sig og være myndig. Modtageren skal være behjælpelig ved aflæsning af varerne og bistå chaufføren i dette arbejde. Modtageren skal sammen med chaufføren kontrollere, om alt er ubeskadiget, og at kolli-antallet stemmer med fragtsedlen/håndcomputeren. Ved synlige skader på emballage eller gods, eller ved manglende kolli, skal dette noteres på fragtsedlen i forbindelse med modtagelsen. Synlige skader og manglende kolli skal noteres af chaufføren direkte på fragtsedlen/håndcomputeren, inden der kvitteres for godset.

Skjulte skader, der ikke kan konstateres ved varemodtagelsen, anmeldes senest inden for 6 dage. Det er derfor vigtigt, at du fjerner emballagen og inspicerer alle produkter nøje, straks efter leveringen har fundet sted. Bemærk, at spændbåndene ikke må løsnes, før sektionerne monteres, se den medfølgende instruktionsbog. Dokumentér altid skaderne med foto og vedlæg dem, når reklamationen anmeldes. Gem altid de beskadigede varer, indtil ErgoSafe har bedømt sagen.

Hvis du har indgået en aftale med fragtmanden om, at varerne kan leveres uden kvittering for modtagelse, overgår ansvaret for varerne til dig, så snart levering har fundet sted.

Skaden eller manglen anmeldes hurtigst muligt af dig til ErgoSafe AB. Synlige skader på varerne skal anmeldes til ErgoSafe samme dag, som varerne ankommer. Hvis det er en ikke-synlig skade, som først ses ved udpakning, men som kan stamme fra transporten af varen, skal denne anmeldes senest 6 dage efter modtagelsen. Tøv ikke med at kontakte ErgoSafe angående spørgsmål om skader på varer, der er opstået under eller i forbindelse med transport. Kontaktoplysninger ErgoSafe AB

Afbestilling eller fortrudt køb

Standardmål

Afbestilling
Som kunde hos ErgoSafe har du altid ret til at afbestille en vare, inden den er blevet leveret, men Ergosafe har ret til erstatning for alle omkostninger, der er opstået, før varen blev afbestilt. Ved afbestilling inden varerne er pakket, pålægges et fast gebyr på 1.000,- for lastbilleverancer og 200,- for pakkeleverancer.

Ved afbestilling efter varerne er pakket, men inden de er blevet leveret til dig, debiteres du de faktiske omkostninger, som din ordre har medført, inden afbestillingen.

Fortrudt køb
Når du handler hos ErgoSafe har du lovpligtig fortrydelsesret, efter at varen er leveret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke gelændere med specialmål (se punktet ”Afbestilling eller Fortrudt Køb – bestillingsvarer”).

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, må du naturligvis kigge på og undersøge varen. Men sørg for at håndtere varen varsomt og kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastsætte varens art, egenskaber og funktion. Et godt råd er, at du må håndtere varen, som du ville gøre det ved eftersyn i en butik. Hvis du har håndteret varen udover det tilladte, er du ansvarlig for varens nedsatte værdi. Ved tilbagebetaling har vi ret til at fratrække et beløb svarende til den værdinedsættelse, som er opstået.

Hvis du vil fortryde dit køb, skal du meddele os dette inden for 14 dage, efter at du har modtaget din vare. Ved delleverance starter fortrydelsesretten først, når du har modtaget den sidste vare. Hvis du vil, kan du benytte det svenske forbrugernævns fortrydelsesblanket. Det er tilstrækkeligt, hvis du sender meddelelsen inden fortrydelsesfristens udløb. Ved fortrudt køb er det dig, der står for returfragten. Da ErgoSafes varer ofte er store/tunge, indebærer det en stor udgift for dig som kunde at returnere et fortrudt køb. Derfor tilbyder vi en service, der indebærer, at vi ved Fortrudt køb tager en fast returfragt på 3000 kr. for returnering med lastbil og 200 kr. for returnering med pakkepost. Bemærk, at det ikke betragtes som udøvelse af returretten ikke at afhente en pakke eller ikke at tage imod en levering. Hvis en pakke ikke afhentes eller en levering ikke tages imod, indebærer dette altid en ekstraudgift for dig som kunde. For leveringer med lastbil er denne udgift 3000 kr. og for pakkeleveringer er den 200 kr.

Kundeunikke varer, tilpasset efter mål

Ved bestilling hos ErgoSafe får du altid en ordrebekræftelse, som skal kontrolleres, så alt stemmer. Læs de bilag, der vedlægges ordrer her. Din ordre sættes ikke i produktion, før du har bekræftet Ordrebekræftelsen via mail eller brev. Hvis den godkendte ordrebekræftelse er forkert, eller hvis du vil ændre noget, skal du meddele dette inden for 24 timer. Hvis varen afbestilles inden for 24 timer, medfører det ingen ekstraomkostninger.

Efter de 24 timer har du dog altid ret til at afbestille din ordre, inden den leveres til dig, men da debiteres du for alle de af ErgoSafe udlagte omkostninger (til materialer, arbejde, fragt osv.).

Fortrudt køb kan ikke anvendes i forbindelse med måltilpassede (kundeunikke) varer. Dvs. købet kan ikke fortrydes, efter at varerne er leveret til dig.

Reklamationsret

ErgoSafe retter sig efter den svenske forbrugerkøbelov, som giver dig ret til at reklamere en vare inden for 3 år. Forudsætningen er, at du skal kunne bevise, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Ved eventuel tvist følger vi det svenske forbrugerklagenævn Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslutning.

Hvis du vil reklamere over et produkt, skal du først og fremmest henvende dig til ErgoSafe. Hvis vi mod forventning ikke kan blive enige, er der mulighed for at henvende sig til det svenske forbrugerklagenævn Allmänna reklamationsnämnden (ARN): ARN, Box 174, 101 23 Stockholm eller http://www.arn.se/. Ved eventuel tvist deltager vi i tvistbilæggelsen og følger ARNs anbefalinger. For alternativ tvistbilæggelse online kan man inden for EU-lande også benytte EU-kommissionens platform, ec.europa.eu. Klik her for at komme til Europa-Kommissionens hjemmeside for tvistbilæggelse på nettet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Garantier

  • ErgoSafe erstatter ikke omkostninger, der er opstået pga. forkert montering; eventuel demontering, eventuelle følgeskader, transport, arbejdsløn m.m.. ErgoSafes garanti dækker heller ikke fejl forårsaget af køber eller af en af køber ansat person. Garantien bortfalder, hvis monteringsanvisning/plejeråd ikke følges. Ved skader forårsaget af vejrfænomener – kontakt hurtigst muligt dit forsikringsselskab.
  • ClickitUp – 2 års garanti mod forarbejdnings- og materialefejl. Garantien dækker også glas med hensyn til fabrikationsfejl (vi følger den svenske glasbrancheforenings (planglasföreningen) retningslinjer). Garantien dækker ikke fejl forårsaget af normal slitage eller mangelfuldt underlag.
  • CiU Fixed – 2 års garanti mod forarbejdnings-og materialefejl. Garantien dækker også glas med hensyn til fabrikationsfejl (vi følger den svenske glasbrancheforenings (planglasföreningen) retningslinjer). Garantien dækker ikke fejl forårsaget af normal slitage eller mangelfuldt underlag.

Prisernes gyldighedsperiode

Vi forbeholder os ret til at ændre priser som følge af ændringer i valutakurser, devalueringer, momsforhøjelse eller lignende, som ligger uden for vores kontrol. Moms er inkluderet i alle priser.

Eksport

For ordrer, der skal leveres uden for Sverige, gælder andre betalings- og leveringsbetingelser. Priserne på den svenske hjemmeside gælder udelukkende levering til svensk adresse.

Forbehold

Sammen med vores underleverandører forbedrer og udvikler vi her hos ErgoSafe konstant vores produkter. Vi forbeholder os derfor ret til løbende konstruktionsændringer. Der tages desuden forbehold for eventuelle skrivefejl, trykfejl og afvigelser i farvegengivelse af tekniske årsager.

Bestillinger kan ophæves, hvis varen er bestilt til en fejlagtig eller urimelig lav pris. Vi henviser altid til gældende priser/kampagnepriser, og ved midlertidige fejl på f.eks. hjemmesiden forbeholder vi os retten til at makulere ordrer, der er blevet bestilt til en pris, der ikke stemmer overens med de via andre kanaler markedsførte priser/kampagnepriser. 

Reklamer

Hvis du modtager vores reklametilbud, kan du naturligvis fravælge dette. Meddel os dette på info@ergosafe.se